Klage

Hvordan kan jeg klage?

 

Hvis du som tiltaksdeltaker hos Q 4 3 as ønsker å klage på tiltak eller attføringstjenesten, skal klagen framsettes skriftlig til daglig leder.

En av følgende måter kan benyttes for å framsette en klage:

 

Bruke skjema, som ligger nederst på siden. Dette kan du fylle ut selv eller i samarbeid med ansatte på Q 4 3 as.

Klagen skal inneholde følgende punkter:

 

Hvem som klager

Klagedato

Hva eller hvem klagen gjelder

Begrunnelse for klagen

Eventuelt ønske om anonymitet (ikke for daglig leder)

Klagen vil bli behandlet i attføringsmøte eller av leder teamet.

 

 

Resultat av klagebehandlingen blir forelagt klageren innen 14 dager etter klagedato og dokumenteres i egen perm hos daglig leder.

 

Vedlegg:
Last ned denne filen (Klageskjema.doc)Klageskjema.doc[ ]46 Kb
Skriv ut