Styret

 

Styret i Q 4 3 as

 

Styresammensetningen etter generalforsamling avholdt i Q 4 3 as

den 19. juni 2020

 

 

Lyngdal kommune -  Knut Sagstad

Med personlig varamann Bård Melvin Bulæg

 

Lyngdal kommune - Lisa-Kristin Wågø Omland

Med personlig varamann Helle Qvale Ringereide

 

Farsund kommune - Ingrid Williamsen

Med personlig varamann Anne Bente Birkeland

 

Farsund kommune -  Torrey Skeibrok

Med personlig varamann Karstein Kjørkleiv

 

Ansattes rep. - Nils Kristian Låtveit

Med personlig varamann Bjørn Tore Lunde

 

Ansattes rep. Silje T. T. Jacobsen

Med personlig varamann Nils Kristian Låtveit

 

For NFU - Eva Stålesen

Med personlig varamann Linda Buch Pedersen

 

 

Knut Sagstad er styreleder

Torrey Skeibrok er nestleder

 

 

Verneombud og brannvernleder Leif Svendsen

 

 

 

Skriv ut