Q43 ER EN ARBEIDSMARKEDSBEDRIFT SOM DRIVER AVKLARING, ARBEIDSTRENING OG KVALIFISERING/OPPLÆRING

 

 

 


Visjonen vår, sett, hørt, tatt på alvor, er basen for vårt arbeid.


TRYGGHET // Etterlevelse av vår visjon skaper trygghet

TRIVSEL // Trygge mennesker trives
MOTIVASJON // Trivsel skaper motivasjon

Navnet vårt Q 4 3 er hentet fra kua i det gamle byvåpenet til Lyngdal, og de fire trærne i Farsunds byvåpen. I tillegg er det fylkesvei 43, som binder disse sammen. Begge kommunene er våre eiere.

 

Vi har laget en film om bedriften. Klikk her.

Skriv ut