Skip to content

Personvernerklæring Q43 AS

Oppdatert: 20.06.2024

Q43 AS behandler personopplysninger i tråd med gjeldende lovverk gitt i Personopplysningsloven (nasjonale regler), samt Eu´s personvernforordning (GDPR-General Data Protection Regulation)

Vi er også databehandler på vegne av NAV som eier opplysningene om tiltaksdeltagene hos oss. Vi har inngått en databehandleravtale med NAV som gir retningslinjer om hvordan opplysningene håndteres.

Denne personvernerklæringen gir nærmere begrunnelse for, og håndtering av personopplysninger som samles inn og brukes hos oss. Det er viktig for oss at du som kunde, leverandør eller tiltaksdeltager skal være sikker på at oppbevaring og bruk av data og opplysninger vi har fått om deg håndteres på en sikker og profesjonell måte.

Hvem behandler Q43 AS person-opplysninger om?

I tillegg til opplysninger om egne ansatte behandler Q43 AS personopplysninger om eksisterende kunder og samarbeidspartnere, og kontaktpersoner hos disse. I rekrutteringsprosesser lagres også innkomne CVB`er og søknader til prosessen er avsluttet.

Vi behandler også personopplysninger om tiltaksdeltagere som er søkt inn via NAV, eller andre som er tilknyttet oss gjennom andre prosjekter.

Hvorfor innhenter vi og lagrer opplysninger?

Vi innhenter informasjon fra kunder og leverandører for å kunne oppfylle våre forpliktelser, og gjennomføre avtalt aktivitet. Opplysninger om tiltaksdeltagere mottar vi fra NAV , eller direkte fra den enkelte tiltaksdeltager. Denne informasjonen benytter vi for å kunne gjennomføre bestilling fra Nav, og bistå tiltaksdeltager på best måte.

Hvilke personopplysninger behandler Q43 AS?

For kunder, leverandører og andre samarbeidspartnere innhenter vi opplysninger som; Bedriftsnavn, kontaktperson i bedrift, telefonnummer, e-post adresse. For private kunder behandler vi informasjon som; navn, adresse, telefonnummer og ev e-postadresse.

For en enkelte tiltaksdeltager behandler vi de opplysninger som NAV ser som hensiktsmessig for å gjennomføre tiltaket, samt de opplysninger den enkelte tiltaksdeltaker velger å dele.

Hvordan beskytter Q43 AS opplysningene?

Vi tar personopplysningsloven på alvor, og har flere grader av sikkerhet rundt vår behandling av dine data, både organisatoriske og datatekniske. Ved datalagring av rapporter og personopplysninger benyttes systemer som krever tilgangskontroll i form av innlogging. Andre dokumenter i papirutgave oppbevares i låsbare skap, i rom som alltid er låst når de ikke er under tilsyn. Bedriften har rutiner på hvem som har nøkler og tilgang til disse rom.

Taushetserklæring

Ansatte ved Q43 AS har undertegnet en taushetserklæring. Den enkelte ansatt har kun tilgang til de opplysninger nødvendig for å utføre sitt arbeide.

Rettigheter

Vi behandler alle personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Du har følgende rettigheter etter personopplysningsloven:

  • Rett til informasjon – rett til informasjon om hvordan personalopplysninger behandles.
  • Rett til innsyn – få informasjon om formål med å lagre opplysninger, hvilke opplysninger vi har lagret, hvor lenge lagres opplysningene, be om å få innsyn i og om ønskelig kopi av informasjon som er lagret.
  • Rett til begrensning – be om at behandlingen begrenses. Det kan innebære at opplysningene kan lagres, men ikke brukes uten ditt samtykke.
  • Rett til dataportabilitet – få utlevert personopplysninger om deg, og bruke disse som du vil på tvers av ulike tjenester og systemer.
  • Rett til retting – dersom du mener vi behandler opplysninger om deg som er uriktig, kan du kreve at de rettes eller suppleres av tilleggsopplysninger.
  • Rett til sletting – i enkelte tilfeller kan du kreve at personopplysninger om deg slettes.
  • Rett til å protestere – behandles personopplysninger uten ditt samtykke kan du protestere. Med mindre opplysningene også behandles til andre formål som du ikke kan eller vil motsette deg.
  • Rett til å klage på vår behandling av personopplysninger.
    Dersom du har spørsmål til, eller er misfornøyd med hvordan vi behandler dine personopplysninger, håper vi du tar kontakt med oss.

Kontakt vår personvernombud på følgende epost:  oystein@q43.no

Du kan også klage over vår behandling av personopplysninger. Dette gjør du til Datatilsynet.

Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

Hvordan håndtere informasjonskapsler

På www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.

Hvordan slette cookies:

Nettleser: Det er også mulig å reservere seg mot informasjonskapsler ved å endre instillinger i din nettleser. Se http://www.nettvett.no/ for instrukser.

Facebook: Her kan du velge dine innstillinger for hvordan facebook får bruke eventuell informasjon de samler inn for annonsestyring: www.facebook.com/ads/settings

Google Analytics: Vil du ikke sende informasjon til Google Analytics kan du forhindre dette ved å installere Googles Out-out verktøy: https://tools.google.com/dlpag…