Skip to content

Historie

Fra 1984 til 1990 var vi et dagsenter under institusjonen på Bergsaker og det var Fylkeskommunalt eiet. 1.1.1991 ble Kvavik verksted et aksjeselskap som Farsund og Lyngdal kommune ble eiere av. Det ble dannet styre med 2 rep fra Farsund og 2 rep fra Lyngdal (det er kommunestyrene som velger representantene.) 1 rep fra NFU og 2 fra ansatte. Med begge ordførerne som generalforsamling. Vi ble samtidig et PV – dvs. produksjonsverksted. for 28 plasser.

Natt til 29.april 2003 brant hovedbygget vårt ned til grunnen. 1.1.2004 ble Kvavik Verksted as tiltaksarrangør. Vi fikk 10 APS (arbeidspraksis plasser) i tillegg til de 28 VTA (varige tilrettelagt arbeid) plassene vi hadde fra før. Vi ble testsenter for Datakortet og vi kunne også ta imot elever på E-basert læring.

1.1.2005 flyttet vi inn i nytt bygg. Da ble hele bedriften lokalisert under samme tak.

I 2007 ble det igangsatt flere prosjekt med utvidelser og en del ombygging. Opprinnelig areal var på 1700 m2 og arealet etter utvidelse er 2324 m2.

Vi har fra 2007 – 2010 hatt et prosjekt som heter ”Veien til arbeidslivet” som er rettet mot psykiatri der vi hadde et samarbeid med Langåker gård på Lista og senere med Farsund Resort. Her hadde vi 3 VVV (vilje viser vei) plasser som var knyttet til gårdsdrift og senere til Farsund Resort med vedlikeholds oppgaver. Totalt har vi 7 VVV plasser.

Fra nyttår 2013 ble VVV plassene omgjort til APS plasser, da ble antallet APS plasser 17. stk.

Fra 1.7.2015 ble APS plassene igjen regulert og da ble antallet nedtrukket til 15 APS plasser.

(APS heter idag AFT.)