Skip to content

AFT - arbeidsforberedende trening

Arbeidsforberedende trening i skjermet virksomhet er en tidsbestemt kontrakt med Q43.

Deltakere i tiltaket kan være i arbeidspraksis i inntil 12 måneder.

I spesielle tilfeller kan det i samarbeid med NAV, gis mulighet til å forlenge oppholdet i opptil 24 måneder.

Deltakerne i AFT har arbeidspraksis/ oppgaver innenfor salg og service.

Videre er det ulike oppgaver innefor produksjon og montasje.

Noen av våre oppgaver er: kantine, renhold, transportoppgaver og kafe`.

Q43 tilbyr deltakere i AFT dataundervisning på individuelt nivå.

AFT er et tilbud for personer med usikre yrkesmessige forutsetninger og som har behov for oppfølging.

Det blir lagt stor vekt på deltakers utviklingsmuligheter. Vi prøver sammen å skape et miljø som vektlegger trygghet, tillit og trivsel.