Skip to content

Hvordan kan jeg klage?

Hvis du som tiltaksdeltaker hos Q43 as ønsker å klage på tiltak eller attføringstjenesten, skal klagen framsettes skriftlig til daglig leder.

En av følgende måter kan benyttes for å framsette en klage:

Bruke skjema, som ligger nederst på siden. Dette kan du fylle ut selv eller i samarbeid med ansatte på Q43 as.

Klagen skal inneholde følgende punkter:

  • Hvem som klager
  • Klagedato
  • Hva eller hvem klagen gjelder
  • Begrunnelse for klagen
  • Eventuelt ønske om anonymitet (ikke for daglig leder)

Klagen vil bli behandlet i attføringsmøte eller av leder teamet.

Resultat av klagebehandlingen blir forelagt klageren innen 14 dager etter klagedato og dokumenteres i egen perm hos daglig leder.