Skip to content

Emballasje

Produksjon av spesialemballasje og engangspaller er styrt av faste avtaler med industrikunder.

Trevirke som brukes er godkjent av mattilsynet for bruk til eksport til utlandet.