Skip to content

Makulering

Makulere papir.

Makulering av papir er underlagt meget strenge sikkerhetsbestemmelser for å unngå at sensitiv informasjon kommer på avveie.

Våre maskiner sikrer en forsvarlig makulering med både langs og tversgående kniver.

Papiret lagres i låste lokaler uten tilgang for andre enn autorisert personell, og det håndteres og makuleres kun av opplært personale.

Vi oppfyller alle sikkerhetskrav for både banker og offentlige kontorer.

Kunden velger selv om de vil låne låsbare papirdunker av oss, eller om de vil ha hentet makuleringspapiret i sekker eller esker (f.eks. regnskapspapirer som ikke trenger lagres lenger pga. fem-årsregelen om arkivering)

Enkelte kontorer og bedrifter har avtale om regelmessig henting, andre ringer ved behov.